Wybierz swój pakiet

Gold
Platinum

Sprawdź, kto w ciągu ostatnich 12 miesięcy wykorzystał Twój PESEL (dostęp miesięcznie)

Otrzymasz możliwość wygenerowania raportu na temat swojego numeru PESEL z rejestru zapytań z KRD BIG SA za okres ostatnich 12 miesięcy, który zawiera informacje tj.: datę, dane podmiotu oraz zakres ujawnionych informacji gospodarczych.
1
2

Sprawdź, czy jesteś wpisany do Krajowego Rejestru Długów(dostęp miesięcznie)

Otrzymasz możliwość wygenerowania raportu, który zawiera informacje gospodarcze, jakie widnieją na Twój temat w KRD BIG SA.
1
2

Sprawdź wiarygodność firmy np. biura podróży, pracodawcy, dewelopera (dostęp rocznie)

Otrzymasz możliwość wygenerowania raportu na temat wybranego przez Ciebie podmiotu (niebędącego konsumentem), który zawiera dane przydatne do oceny jego wiarygodności finansowej. Zestawienie przygotowywane jest przez Kaczmarski Group Sp.j. w oparciu o poniższe źródła danych: KRS (w tym Rejestr Dłużników Niewypłacalnych) /CEIDG/REGON, Giełdy wierzytelności (wybrane przez KG), KRD BIG S.A., Program Rzetelna Firma, Program FairPay.pl, lista ostrzeżeń publicznych Komisji Nadzoru Finansowego, inne bazy danych, serwisy internetowe etc. (wybrane przez KG)
*

Sprawdź wiarygodność firmy w Krajowym Rejestrze Długów (dostęp rocznie)

Sprawdź w Krajowym Rejestrze Długów Firmę, z którą chcesz współpracować
1
1

Powiadomienie o użyciu Twojego PESEL-u 24h/dobę

Zostaniesz poinformowany, gdy w rejestrze zapytań w systemie KRD BIG SA pojawi się informacja dotycząca ujawnienia Twoich danych, bez wskazania pełnej treści informacji.

Powiadomienie o dopisaniu 24h/dobę

Poinformujemy Cię, gdy Twój numer PESEL zostanie dopisany, usunięty lub informacja na Twój temat zostanie zaktualizowana w systemie KRD BIG SA bez wskazania pełnej treści informacji.

Powiadomienie o zmianie wiarygodności firmy (liczba firm miesięcznie)

Zostaniesz poinformowany, gdy w systemie KRD BIG SA zostanie dopisana, usunięta lub zaktualizowana informacja gospodarcza dotycząca monitorowanego przez Ciebie podmiotu (niebędącego konsumentem) w szczególności o fakcie dopisania, usunięcia lub uaktualnienia informacji gospodarczej, bez wskazania pełnej treści informacji gospodarczych.
1

Powiadomienie o założeniu firmy na Twoje dane

Poinformujemy Cię o wynikach monitorowania z wykorzystaniem Twoich wybranych danych w kontekście wpisów w: elektronicznej bazie przedsiębiorców CEiDG, rejestrze przedsiębiorców KRS, rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji, samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej KRS. Szczegółowy zakres monitorowanych danych określa OWU KG.

Dopisanie dłużnika (dostęp miesięcznie)

Otrzymasz możliwość przekazania informacji na temat zobowiązań swojego dłużnika do KRD BIG S.A. (wymaga zawarcia Umowy o udostępnienie informacji gospodarczych w formie pisemnej).
1
2

Indywidualny opiekun klienta

Uzyskaj poradę profesjonalisty z zakresu zwiększania ochrony przed skutkami wyłudzeń.